Warunki korzystania ze strony

Wstęp

Korzystanie z niniejszej strony internetowej ogniwo.pl, zwanej dalej „Stroną”, regulowane jest warunkami wyszczególnionymi poniżej. Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszych warunków. Własnościcielem i zarządcą tej strony jest firma OGNIWO s.c. Zbigniew Ziółkowski Marek Ziółkowski, z siedzibą w Polsce pod adresem ul. Jedności Narodowej 90/14, 50-261 Wrocław, zwana dalej „OGNIWO s.c.”. OGNIWO s.c. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach bez uprzedniego powiadomienia.

Prawa własności intelektualnej

Prawa autorskie do treści, to jest wszelkie teksty, zdjęcia, ilustracje, projekty, wzory (w tym wzory przemysłowe), grafika, pliki audio oraz video, a także wszelkie inne materiały zamieszczone na Stronie, jak również ich układ, wybór lub organizacja (łącznie zwane dalej jako „Zawartość”), są zastrzeżone. Kopiowanie, publikowanie, dystrybuowanie, przekazywanie, modyfikowanie, przechowywanie lub przetwarzanie części lub całości informacji bez uprzedniej pisemnej zgody OGNIWO s.c. jest zabronione. Jednakże, korzystanie, drukowanie, kopiowanie lub tymczasowe przechowywanie materiałów zawartych w niniejszej witrynie dla użytku własnego jest dozwolone.

Polityka plików „cookies”

Więcej na http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

Instrukcje znajdą Państwo np. na stronie http://ciasteczka.zjekoza.pl/howto.html
© OGNIWO 2001-2024